CYNTHIA CLARK
Prescriptive Authority Newtown

Active

MARYANN SNYDER CLARK
Prescriptive Authority York

Active

MARYANN SNYDER CLARK
Prescriptive Authority York

Active

KATHY CLARK FLAMM
Prescriptive Authority West Chester

Expired

LINDA CLARK VILBERT
Prescriptive Authority Downingtown

Expired

JENNIFER MAUE CLARK
Prescriptive Authority Gettysburg

Active

AMY BETH CLARK
Prescriptive Authority Polk

Expired

LENORE MATHIAS CLARKE
Prescriptive Authority Chester Springs

Expired

BERNICE L CLARK
Prescriptive Authority Pennsylvania

Inactive

KAREN SHEPARD CLARK
Prescriptive Authority Cogan Station

Active

TERESA WARD CLARK
Prescriptive Authority Nanticoke

Active

MYRLITA S CLARK
Prescriptive Authority Philadelphia

Expired

MYRLITA S CLARK
Prescriptive Authority Philadelphia

Expired

MYRLITA S CLARK
Prescriptive Authority Pennsylvania

Active

SHERRIE CLARK THOMAS
Prescriptive Authority Roaring Spring

Active

CAROLINE CLARK BRUGGER
Prescriptive Authority Philadelphia

Active

KAREN SUE CLARK
Prescriptive Authority New Kensington

Active

SUEANNE MEYER CLARK
Prescriptive Authority Pittsburgh

Expired

MICHAEL THOMAS CLARK
Prescriptive Authority Philadelphia

Expired

SUEANNE MEYER CLARK
Prescriptive Authority Pittsburgh

Expired